ยินดีต้อนรับ สำนักงานธนรัตน์ทนายความ

เรายินดีที่จะรับฟังทุกปัญหาของท่านและพร้อมที่จะให้ข้อมูลที่ดีที่สุดให้กับท่าน อย่าปล่อยให้เวลาผ่านเลยไปโดยไม่ได้แก้ไขเพราะปัญหาอาจบานปลายและยากแก่การแก้ไข ให้สำนักงานธนรัตน์ทนายความมีส่วนในการแบ่งเบาภาระหนักในใจของท่าน เพื่อให้ท่านหายเหนื่อยและเป็นสุข

image01

ยินดีต้อนรับ สำนักงานธนรัตน์ทนายความ

ความให้บริการทางด้านกฎหมายอย่างมีคุณภาพโดยนำเทคนิคต่าง ๆ มาประกอบกับความรู้ความชำนาญที่สำนักงานมีอยู่เพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับกรณีต่าง ๆ ที่ยุ่งยากและซับซ้อน สำนักงานเน้นรูปแบบการทำงานที่เป็นทีมโดยใช้ความชำนาญและประสบการณ์

image01

ยินดีต้อนรับ สำนักงานธนรัตน์ทนายความ

สำนักงานธนรัตน์ทนายความ

สำนักงานกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษากฎหมายทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ สำนักงานของเราถือว่าเป็นสำนักงานกฎหมายที่มาแรงด้วยความเข้าใจกฎหมายอย่างลึกซึ้งเต็มเปี่ยมความตั้งใจที่จะบริการด้วยหัวใจและความสัตย์ซื่อ

image01

เราทำอะไร?

เรายินดีที่จะรับฟังทุกปัญหาและพร้อมที่จะให้ข้อมูลที่ดีที่สุดให้กับท่าน
อย่าปล่อยให้เวลาผ่านเลยไปโดยไม่ได้แก้ไขเพราะปัญหาอาจบานปลายและยากแก่การแก้ไข

Private Clients.

บริการส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า

Translation.

แปลเอกสาร

Legal Consultants & Cases proceeding.

งานกฎหมายและคดีความ

Registration of Juristic Person Organization.

จดทะเบียนนิติบุคคล

บริการจากเรา

 • Legal Consultants & Cases proceeding.

  งานกฎหมายและคดีความ

 • Registration of Juristic Person Organization.

  จดทะเบียนนิติบุคคล

 • Visa / Immigration.

  งานตรวจคนเข้าเมือง / วีซ่า

 • Work Permit.

  ใบอนุญาตทำงานชาวต่างชาติ

 • Real Estate / Real Estate Business.

  อสังหาริมทรัพย์ / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 • Notarial Service.

  รับรองลายมือชื่อ

 • Accountancy Services and Taxation.

  การบัญชีและภาษีอากร

 • Translation.

  แปลเอกสาร

 • Labor and Employment

  แรงงานและการจ้างงาน

 • Private Clients.

  บริการส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า

ผลงาน

มูลนิธิ

1. มูลนิธิความหวังแห่งประชาชาติ 
2. มูลนิธิพันธบริการเพื่อชนเผ่า 
3. มูลนิธิพักพิงคุ้มภัย 
4. มูลนิธิพันธกิจพระคุณ
5. มูลนิธิกะเหรี่ยงเพื่อการพัฒนาและบริการ
6. มูลนิธิเพื่อสันติภาพ
7. มูลนิธิพัฒนาเยาวชนเอเชีย
8. มูลนิธิทิลแมนแห่งประเทศไทย
9. มูลนิธิพันธกิจล้านนา
10. มูลนิธิพันธกิจข่าวประเสริฐ
11. มูลนิธิของขวัญเพื่อชีวิต
12. มูลนิธิโลกาเกษมสันต์
13. มูลนิธิภูมิปัญญาชาติพันธุ์
14. มูลนิธิพรประเสริฐเพื่อการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
15. มูลนิธิช่วยสร้างประเทศไทย
16. มูลนิธิไคร์รอส อินเตอร์เนชั่นแนล
17. มูลนิธิวิคลิฟไทย
18. มูลนิธิรักษ์อาข่า
19. มูลนิธิพันธกิจเพื่อไทย

บริษัท/องค์กรอื่นๆ

1. องค์การวายแวม (ประเทศไทย)
2. บริษัท แอคส์ มัลติมีเดีย จำกัด
3. ศูนย์พันธกิจเพื่อชีวิตเด็ก
4. บริษัท เพาเวอร์เฮาส์ ฟิตเนส เซ็นเตอร์ จำกัด
5. องค์การไฮเฟอร์อินเตอร์เนชั่นแนล
6. องค์การบริหารคริสตจักรนาซารีนแห่งประเทศไทย
7. บริษัท โมบี้ จำกัด
8. บริษัท เอเชีย คอมมูนิเคชั่น แอนด์ เทรนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
9. องค์การนอร์ทไทยแลนด์คริสเตียนมิชชั่น
10. บริษัท ธนรัตน์ลอว์แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
11. โรงเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
12. COC HOUSE OF PRAISE
 13. CORNERSTONE COUNSELING INSTITUTE

อื่นๆ

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานธนรัตน์ทนายความ

สำนักงานธนรัตน์ทนายความ เป็นสำนักงานกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษากฎหมายทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ สำนักงานของเราถือว่าเป็นสำนักงานกฎหมายที่มาแรงด้วยความเข้าใจกฎหมายอย่างลึกซึ้งเต็มเปี่ยมความตั้งใจที่จะบริการด้วยหัวใจและความสัตย์ซื่อ 

สำนักงานธนรัตน์ทนายความให้บริการทางด้านกฎหมายอย่างมีคุณภาพโดยนำเทคนิคต่าง ๆ มาประกอบกับความรู้ความชำนาญที่สำนักงานมีอยู่เพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับกรณีต่าง ๆ ที่ยุ่งยากและซับซ้อน สำนักงานเน้นรูปแบบการทำงานที่เป็นทีมโดยใช้ความชำนาญและประสบการณ์ 

เรายินดีที่จะรับฟังทุกปัญหาของท่านและพร้อมที่จะให้ข้อมูลที่ดีที่สุดให้กับท่าน อย่าปล่อยให้เวลาผ่านเลยไปโดยไม่ได้แก้ไขเพราะปัญหาอาจบานปลายและยากแก่การแก้ไข ให้สำนักงานธนรัตน์ทนายความมีส่วนในการแบ่งเบาภาระหนักในใจของท่าน เพื่อให้ท่านหายเหนื่อยและเป็นสุข 
 
เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. วันเสาร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

ติดต่อเรา

แผนผังองค์กร
บุคลากร

MR. THANAKORN VIWATRONAKIT นายธนากร วิวรรธน์รณกิต ผู้อำนวยการ / ทนายความ
MRS. HATAIRAT VIWATRONAKIT นางหทัยรัตน์ วิวรรธน์รณกิต รองผู้อำนวยการ / ที่ปรึกษา
MS. SUPAPORN CHITANONG นางสาวสุภาภรณ์ จิตต์อนงค์ ผู้จัดการสำนักงาน
MR. SOMJIT PITAGKUNLAMTAN นายสมจิตร พิทักษ์ขุนลำธาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานและรับ-ส่งเอกสาร
MS. SANGDOW KONTHIANG นางสาวแสงดาว คนเที่ยง เสมียนทนายความ
MRS. WILAWAN SRISAWANGWONG นางวิลาวัลย์ ศรีสว่างวงค์ ผู้ช่วยเลขานุการ
MS. ORATHAI JASA นางสาวอรทัย จะซา ผู้ช่วยเลขานุการ
MR. NARONG SUKHATHAINIRAN นายณรงค์ สุขหทัยนิรันดร์ ทนายความ
MR. PRATAN JUNTARAMAHASATIEN นายประธาน จันทรมหาเสถียร ทนายความ

สำนักงานธนรัตน์ทนายความ

5/7 ถนนสุขเกษม(นิมมานเหมินทร์) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

info@thanaratlaw.com

โทรศัพท์: (+66) 053-400542 , (+66) 053-400543 โทรสาร : (+66) 053-400541

We Are Social