งานกฎหมายและคดีความ

ด้วยทนายความและเครือข่ายทนายความของเรา ซึ่งรอบรู้และเปี่ยมด้วยประสบการณ์ ตลอดทั้งมีความชำนาญในสายงานด้านกฎหมายและคดีความทุกประเภท เราจึงดูแลทุกรายละเอียดและใส่ใจปัญหาด้านกฎหมายของลูกค้าทุกท่านด้วยความซื่อสัตย์ รักษาความลับ และปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างสูงสุด ไม่ว่าท่านจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ เรายินดีเสนอการให้บริการด้านกฎหมายและคดีความซึ่งมีประสิทธิภาพด้วยราคาที่สมเหตุสมผลแก่ท่าน ดังนี้

•  งานที่ปรึกษากฎหมาย
- รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำส่วนบุคคล บริษัท มูลนิธิ หรือนิติบุคคลต่างๆ
- การทำความเห็นทางกฎหมาย
- การเสนอแนะ ตรวจร่าง แก้ไข จัดทำนิติกรรมสัญญา ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสัญญาต่างๆ

•  คดีความ / ข้อพิพาท
- การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีความ / ข้อพิพาท และรับว่าความทุกคดีทั่วราชอาณาจักร
- การดำเนินการในชั้นบอกกล่าวทวงถาม การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการเจรจาต่อรองข้อพิพาท
- การดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีครอบครัว คดีเด็กและเยาวชน คดีภาษีอากร คดีล้มละลาย คดีแรงงาน คดีปกครอง คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีละเมิด / เรียกค่าเสียหาย การขอใช้สิทธิทางศาลกรณีต่างๆ เช่น ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก / ผู้พิทักษ์ / ผู้อนุบาล / ผู้ปกครองผู้เยาว์ / ผู้รับบุตรบุญธรรม และคดีพิเศษอื่นๆ
- การสืบทรัพย์ บังคับคดี ยึดทรัพย์ ตลอดถึงขั้นตอนการขายทอดตลาด
- การยื่นคำร้องสอด , ร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ , ร้องขัดทรัพย์ และการขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ฯลฯ
- การประกันตัว , การขอปล่อยชั่วคราว ฯลฯ

บริการจากเรา

 • Legal Consultants & Cases proceeding.

  งานกฎหมายและคดีความ

 • Registration of Juristic Person Organization.

  จดทะเบียนนิติบุคคล

 • Visa / Immigration.

  งานตรวจคนเข้าเมือง / วีซ่า

 • Work Permit.

  ใบอนุญาตทำงานชาวต่างชาติ

 • Real Estate / Real Estate Business.

  อสังหาริมทรัพย์ / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 • Notarial Service.

  รับรองลายมือชื่อ

 • Accountancy Services and Taxation.

  การบัญชีและภาษีอากร

 • Translation.

  แปลเอกสาร

 • Labor and Employment

  แรงงานและการจ้างงาน

 • Private Clients.

  บริการส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า

ผลงาน

มูลนิธิ

1. มูลนิธิความหวังแห่งประชาชาติ 
2. มูลนิธิพันธบริการเพื่อชนเผ่า 
3. มูลนิธิพักพิงคุ้มภัย 
4. มูลนิธิพันธกิจพระคุณ
5. มูลนิธิกะเหรี่ยงเพื่อการพัฒนาและบริการ
6. มูลนิธิเพื่อสันติภาพ
7. มูลนิธิพัฒนาเยาวชนเอเชีย
8. มูลนิธิทิลแมนแห่งประเทศไทย
9. มูลนิธิพันธกิจล้านนา
10. มูลนิธิพันธกิจข่าวประเสริฐ
11. มูลนิธิของขวัญเพื่อชีวิต
12. มูลนิธิโลกาเกษมสันต์
13. มูลนิธิภูมิปัญญาชาติพันธุ์
14. มูลนิธิพรประเสริฐเพื่อการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
15. มูลนิธิช่วยสร้างประเทศไทย
16. มูลนิธิไคร์รอส อินเตอร์เนชั่นแนล
17. มูลนิธิวิคลิฟไทย
18. มูลนิธิรักษ์อาข่า
19. มูลนิธิพันธกิจเพื่อไทย

บริษัท/องค์กรอื่นๆ

1. องค์การวายแวม (ประเทศไทย)
2. บริษัท แอคส์ มัลติมีเดีย จำกัด
3. ศูนย์พันธกิจเพื่อชีวิตเด็ก
4. บริษัท เพาเวอร์เฮาส์ ฟิตเนส เซ็นเตอร์ จำกัด
5. องค์การไฮเฟอร์อินเตอร์เนชั่นแนล
6. องค์การบริหารคริสตจักรนาซารีนแห่งประเทศไทย
7. บริษัท โมบี้ จำกัด
8. บริษัท เอเชีย คอมมูนิเคชั่น แอนด์ เทรนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
9. องค์การนอร์ทไทยแลนด์คริสเตียนมิชชั่น
10. บริษัท ธนรัตน์ลอว์แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
11. โรงเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
12. COC HOUSE OF PRAISE
 13. CORNERSTONE COUNSELING INSTITUTE

อื่นๆ

บุคลากร

MR. THANAKORN VIWATRONAKIT นายธนากร วิวรรธน์รณกิต ผู้อำนวยการ / ทนายความ
MRS. HATAIRAT VIWATRONAKIT นางหทัยรัตน์ วิวรรธน์รณกิต รองผู้อำนวยการ / ที่ปรึกษา
MS. SUPAPORN CHITANONG นางสาวสุภาภรณ์ จิตต์อนงค์ ผู้จัดการสำนักงาน
MR. SOMJIT PITAGKUNLAMTAN นายสมจิตร พิทักษ์ขุนลำธาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานและรับ-ส่งเอกสาร
MS. SANGDOW KONTHIANG นางสาวแสงดาว คนเที่ยง เสมียนทนายความ
MRS. WILAWAN SRISAWANGWONG นางวิลาวัลย์ ศรีสว่างวงค์ ผู้ช่วยเลขานุการ
MS. ORATHAI JASA นางสาวอรทัย จะซา ผู้ช่วยเลขานุการ
MR. NARONG SUKHATHAINIRAN นายณรงค์ สุขหทัยนิรันดร์ ทนายความ
MR. PRATAN JUNTARAMAHASATIEN นายประธาน จันทรมหาเสถียร ทนายความ

สำนักงานธนรัตน์ทนายความ

5/7 ถนนสุขเกษม(นิมมานเหมินทร์) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

info@thanaratlaw.com

โทรศัพท์: (+66) 053-400542 , (+66) 053-400543 โทรสาร : (+66) 053-400541

We Are Social